Babil Yöntemiyle Karekök Hesaplama

Babil yöntemi, karekökün yaklaşık değerini bulmak için kullanılan bir hesaplama yöntemidir. Bu yöntemde, ardışık yaklaşımlar kullanılarak bir sayının karekökü tahmin edilir ve sonuca yaklaşılır. Temel ilkesi, bir tahmin değeri belirlemek ve bu tahmin değeri üzerinden ilerleyerek daha doğru bir sonuca ulaşmaktır. Babil yöntemiyle karekök hesaplama için belirli adımlar izlenir. İlk olarak bir tahmin değeri belirlenir ve bu tahmin değeri, karekökün yaklaşık değerini temsil etmelidir. Sonrasında, tahmin değeri ve asıl sayı arasındaki farkın azaldığı noktada bulunan tahmin değeri, karekökün yaklaşık değerini verir. Babil yöntemi, karekök hesaplama konusunda etkili bir yöntemdir.

Babil Yönteminin Temel İlkesi

Babil Yönteminin Temel İlkesi

Babil yöntemi, bir sayının karekökünü daha iyi tahmin etmek için ardışık yaklaşımlar yaparak sonuca ulaşmayı sağlar. Bu yönteme göre, karekökün tahmin edilen değeri üzerinden iterasyonlar gerçekleştirilir ve her bir iterasyonda yaklaşık değer düzeltilerek daha doğru bir sonuca ulaşılır. İterasyonlar sonucunda, tahmin edilen değer ile gerçek değer arasındaki fark azalır ve karekök değeri hassas bir biçimde bulunur. Böylece, Babil yöntemi sayesinde karekök hesaplamaları daha doğru ve kesin bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Babil Yöntemiyle Karekök Hesaplama Adımları

Babil yöntemiyle karekök hesaplama için aşağıdaki adımlar izlenir:

 • 1. Tahmin Değerini Belirleme: Başlangıçta bir tahmin değeri belirlenir. Bu tahmin değeri, karekökün yaklaşık değeri olmalıdır.

  • 1.1 Başlangıç Tahmininin Belirlenmesi: İlk tahmin değeri olarak genellikle sayının yarısı veya daha küçük bir değer kullanılır.

  • 1.2 İleri Tahminler İçin İterasyon: İlerleyen adımlarda ise her tahmin değeri, bir önceki tahminden yola çıkarak daha doğru bir sonuca ulaşmak için kullanılır.

 • 2. Yaklaşık Değerin Bulunması: Tahmin değeri ve asıl sayı arasındaki farkın azaldığı noktada bulunan tahmin değeri, karekökün yaklaşık değerini verir.

1. Tahmin Değerini Belirleme

= Başlangıçta bir tahmin değeri belirlenir, bu tahmin değeri karekökün yaklaşık değeri olmalıdır.

Babil yöntemiyle karekök hesaplamanın ilk adımı, bir tahmin değeri belirlemektir. Bu tahmin değeri, karekökün yaklaşık değerini temsil etmelidir. Tahmin, hesaplamaya bir başlangıç noktası sağlar ve ardışık adımlarla daha doğru bir sonuca ulaşılmasını sağlar.

Bu adımda, seçilen bir sayı için başlangıç tahmini belirlenir. Genellikle sayının yarısı veya daha küçük bir değer, başlangıç tahmini olarak kullanılır. Örneğin, 16 sayısı için başlangıç tahmini olarak 8 kullanılabilir.

Başlangıç tahmini, karekökü aranan sayının yaklaşık orta noktasını temsil eder. Bu sayede, hesaplama sürecinde ilerleyen adımlarda daha doğru bir tahmin yapılabilir.

Tahmin değeri, karekök hesaplama sürecinde önemli bir kılavuz sağlar ve sonuca giden yolda adımların belirlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle, başlangıç tahmini doğru bir şekilde belirlemek, Babil yöntemiyle karekök hesaplamada önemlidir.

1.1 Başlangıç Tahmininin Belirlenmesi

1.1 Başlangıç Tahmininin Belirlenmesi

Karekök hesaplamalarında ilk adım, başlangıç tahmin değerini belirlemektir. Bu tahmin değeri, sayının yarısı veya daha küçük bir değer olarak genellikle seçilir. Başlangıçta, kesirli sayıları da kullanabiliriz. Örneğin, sayı 16 ise, başlangıç tahmini 8 olarak belirlenebilir. Bu tahmin, karekök değerine yakın bir başlangıç noktası sağlar ve hesaplama sürecini hızlandırır. Babil yöntemiyle ilerleyen adımlarda, tahmin değeri daha doğru bir sonuca ulaşmak için iterasyonlarla güncellenecektir.

1.2 İleri Tahminler İçin İterasyon

= İlerleyen adımlarda ise her tahmin değeri, bir önceki tahminden yola çıkarak daha doğru bir sonuca ulaşmak için kullanılır.

Babil yöntemiyle karekök hesaplama sürecinde ilerleyen adımlarda, her tahmin değeri bir önceki tahminden yola çıkarak daha doğru bir sonuca ulaşmak için kullanılır. Bu iterasyon adımları, karekökün yaklaşık değerini gittikçe daha iyi tahmin etmeyi amaçlar.

Bir sayının karekökünü bulmak için başlangıçta bir tahmin değeri belirlenir ve ardışık adımlarla bu tahmin değeri iyileştirilir. İterasyon adımlarında, her bir adımda bir önceki tahmin değeri kullanılarak yeni bir tahmin hesaplanır. Bu yeni tahmin değeri, bir önceki tahminden daha yakın bir sonuca ulaşmayı sağlar.

Örneğin, bir sayının karekökünü bulmak için başlangıçta 4 olarak bir tahmin değeri belirlendi. İterasyon adımlarında, bu tahmin değeri kullanılarak daha doğru bir tahmin hesaplandı ve yaklaşık değer 2.8284 olarak bulundu. Sonraki adımlarda ise bu yaklaşık değer kullanılarak daha da yakın bir sonuca ulaşılır.

Babil yöntemiyle iterasyon adımları sayesinde karekökün yaklaşık değeri giderek daha doğru bir şekilde hesaplanır ve sonuca yaklaşılır.

2. Yaklaşık Değerin Bulunması

2. Yaklaşık Değerin Bulunması

Karekök hesaplama sürecinde, tahmin değeri ve asıl sayı arasındaki farkın azaldığı bir nokta bulunur. Bu noktada bulunan tahmin değeri, karekökün yaklaşık değerini verir. Bu adımda, tahmin değerinin doğruluğunu artırmak için iterasyonlar yapılır.

Bunun için, tahmin değeri ile asıl sayı arasındaki farkın mutlak değeri alınır. Eğer bu fark, belirli bir hata payından daha küçükse, tahmin değeri karekökün yaklaşık değeri olarak kabul edilir.

Örnek olarak, 16 sayısının karekökünü bulmak için başlangıç tahmini olarak 4 kullanıyoruz. İlk iterasyonda, tahmin değeri 4.25 olarak güncellenir. Eğer asıl sayı olan 16 ve tahmin değeri olan 4.25 arasındaki fark 0.01’dan daha küçükse, 4.25 karekökün yaklaşık değeri olarak kabul edilir.

Bu süreç, tahmin değeri ve asıl sayı arasındaki farkın istenilen hata payından daha küçük olduğu noktaya kadar tekrarlanır. Sonuç olarak, bu yöntem ile karekökün yaklaşık değeri elde edilir.

Babil Yöntemiyle Karekök Hesaplama Örneği

Bir sayının karekökünü Babil yöntemiyle hesaplamak için adımları gösterelim.

 1. Tahmin Değerini Belirleme
 2. İlk olarak, bir tahmin değeri belirlememiz gerekiyor. Bu tahmin değeri, karekökün yaklaşık değeri olmalıdır. Örneğin, sayı 16 ise başlangıç tahmin değeri olarak 4 kullanabiliriz.

 3. İleri Tahminler İçin İterasyon
 4. Bir sonraki adımda, ilk tahmin değerinden yola çıkarak daha doğru bir sonuca ulaşmak için iterasyon yapacağız. Örneğimize devam edelim:

  – İlk tahmin değeri olan 4 ve asıl sayı 16 arasındaki fark 12’dir.

  – Bu farkı 4’e böleriz ve sonuç olarak yeni tahmin değeri olan 3 elde ederiz.

  – Bu yeni tahmin değeri olan 3 ve asıl sayı 16 arasındaki fark ise 13’dür.

  – Bu farkı 3’e böleriz ve sonuç olarak yeni tahmin değeri olan 4.333 elde ederiz.

  – Bu işlemi devam ettiririz ve tahmin değeri yaklaşık olarak 4.0001259 olarak bulunur.

 5. Yaklaşık Değerin Bulunması
 6. Tahmin değeri ve asıl sayı arasındaki farkın azaldığı noktada doğru tahmin değerine ulaşırız. Bu noktada, tahmin değeri olan 4.0001259, karekökün yaklaşık değerini verecektir.

Babil yöntemiyle karekök hesaplama örneği bu şekildedir. Bu yöntemle istediğiniz sayının karekökünü yaklaşık olarak bulabilirsiniz.

Yorum yapın