Zabıt Katibi Nasıl Olunur?
5 ay önce
5 ay önce

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt katibi olmak isteyen kişiler için öncelikle KPSS şartı aranmaktadır.  KPSS’ den fakülte mezunları P3, meslek yüksek okulu mezunları P93 ve orta öğretim mezunları P94 puan türlerinden taban 70 puan ve üzeri puan alarak zabıt katibi olmak için başvuruda bulunabilir.

Zabıt Katibi Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Zabıt katibi olmak için adaylarda aranan koşullar şu şekilde sıralanır;

 • T.C. Vatandaşı Olmak,
 • En az orta öğretim mezunu olmak, (bilgisayar ve daktilo belgesi olması gerekir)
 • KPSS yılı başvuru tarihinden itibaren 35 yaşını aşmamış olmak,
 • Askerlikle ilişiği bulunmamak,      
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48\1-A\5 bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak
 • Görevini yapmasına engel teşkil edebilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Kamu haklarında mahrum olmamak
 • Yapılacak olan arşiv araştırma neticesinde olumlu sonuç almak,

Hangi Bölümlerden Mezun Olanlar Zabıt Katibi Olabilir?

Zabıt katibi olunması için mezuniyet şartı aranan bölümler şunlardır;

 • Ön lisans Adalet ve Bilgisayar bölümü mezunları,
 • Meslek Lisesi Adalet bölümü mezunları
 • Orta öğretim veya denk okullardan bilgisayar ve ticaret bölümlerinden mezunları,
 • Kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar İşletmenliği yada daktilo belgesi olanlar,

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Zabıt katipliği iş başvurusu için ilk olarak açıklanan tarih aralıklarında https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden üye girişi yapılmasına müteakip ‘Adalet Bakanlığı İş Başvurusu’ panosundan başvurular gerçekleştirilecektir. Posta yoluyla yapılan başvurulan değerlendirmeye alınmaz. Yapılan başvuruların değerlendirilmesine müteakip adayların KPSS puanları en yüksekten düşüğe doğru sıralanır. Alımı yapılacak Zabıt katibi kadro sayısının 20 katı bir oranla aday listesi hazırlanarak uygulamalı sınav için davet edilir.

Başvuru Esnasında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Zabıt Katipliği için istenen evraklar şu şekildedir:

 • Öğrenim durum belgesi
 • Bilgisayar veya daktilo eğitimini tamamladığını gösterir belge (Kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar İşletmenliği yada daktilo belgesi olanlar beyan eder.)
 • Uygulamalı mülakat esnasında kullanmak istediği F veya Q klavye tercih beyanı
 • Güvenlik soruşturmasına dair form,
 • Sağlık beyanına dair form,

Zabıt Katibi Uygulama ve Mülakat Süreçleri Nelerdir?

Zabıt katipliği mülakat işlemleri, yazılı ve sözlü olarak gerçekleşir. Uygulamalı mülakat esnasında adayların hızlı ve doğru olarak metinleri yazması istenir. Yazılacak olan metinler komisyon tarafından kura yöntemiyle dağıtılır. Metinleri adaylar kendilerine verilen 3 dakika içerisinde eksiksiz ve doğru şekilde en az 90 ve üzeri  kelime yazmış olması gerekir.

 • Uygulama esnasında adaylar F veya Q olmak üzere klavylerini kendileri seçer.
 •  Yazılan metinlerin değerlendirilmesi ve sayım aşamasında büyük/küçük harf veya noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.

Uygulamalı mülakatı başarıyla sonuçlanan adaylar sözlü mülakata girmek için hak kazanır. Sözlü mülakata dair soru dağılımı ise aşağıda belirtildiği gibi,

 • Mesleki Bilgi (40 Puan)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (20 Puan)
 • Genel Kültür (20 Puan)
 • İfade Yeteneği (20 Puan)

Olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden zabıt katipliği adayları değerlendirmeye alınır.

Paylaşın