Yonca Yetiştiriciliği | Yonca Ekimi, Üretimi ve Maliyeti
5 ay önce
5 ay önce

Yonca Yetiştiriciliği | Yonca Ekimi, Üretimi ve Maliyeti

Yoncaların yetiştirmek için yer altı sulama sisteminin ve gübrelerin kullanılması büyük önem arz etmektedir. Yonca yetiştiriciliği sırasında otlama ve taze yeşillik beslemesi yapılmaktadır. Yoncaların yetişmesi için gerekli kök sistemi taze besin maddeleri ile tedarik edilmelidir. Yoncaların en kaliteli şekilde büyümesi ve çimlenmesi için yeterli besin kaynağının olması gerekmektedir. 

Yonca Yetiştiriciliği İçin Önemli Noktalar

Yoncaların elde edilmesinde önemli konular vardır. Bu önemli konular aşağıda yer almaktadır:

  • Toprağın özellikleri,
  • Yonca ekim döneminin doğru belirlenmesi,
  • Saha gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılanması,
  • Gübrelemenin doğru yapılması,
  • Tohumlama işleminin iyi yapılması,
  • Hasat döneminin doğru belirlenmesi.

Yukardaki maddelere dikkat edilerek en iyi şekilde yoncalar yetiştirilebilmektedir.

Yoncaların Ekilmesi

Yonca ekimi yapılacak toprak doğru bir şekilde analiz edilmelidir. Toprağın en iyi şekilde analiz edilmesi için ekim ayı başı tercih edilmelidir. İlk kez yonca ekimi yapacaklar aşılamaya özen göstermelidir. Ekilecek tarlanın ekim öncesi sürülmesi büyük önem arz etmektedir. Sürümün en derinden olması gerekmektedir. Yoncanın köklerini derine salacağı düşünülerek ekim sırasında derinlerin taşları ve yabani otları temizlenmelidir. Temizlenme sırasında yavaş davranılması azotun toprağa az salınıma neden olacaktır.

Yonca Yetiştiriciliği İçin Tercih Edilebilecek Bölgeler

Yoncaların en sık görüldüğü bölgeler arasında ülkemizin kuzey kesimleri yer almaktadır. Dünya genelinde oldukça sık üretilen bu bitki Türkiye sınırları içerisinde de elde edilebilmektedir. Yonca yetiştiriciliği yoncaların derin olması nedeni ile derin topraklarda yapılmalıdır. Türkiye’nin özellikle kuzeyinde yapılan yonca yetiştiriciliğinde özellikle ekim ayı tercih edilmektedir. Çiftçiler yoncaları hayvanlarına verir iken 3 defada azar azar vermektedir. Böylelikle yoncaların hayvanlar üzerinde şişkinlik yapmasının önüne geçilmektedir. Yonca saklaması sırasında bitkinin kurumasına fırsat verilmemelidir. Bu nedenle bitki ilk olarak balyalanmalıdır.

Yoncaların Toplanma Zamanı

Yoncaların toplanması sırasında havanın çok soğuk olmamasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle yoncalar özellikle ekim ayından sonraki ayda yani ilkbahar mevsiminde toplanmalıdır. İlkbaharda fideler hızla boy atmaktadır. Anadolu kesiminde sert geçen kış dönemi toplama için uygun değildir. Bu nedenle soğukların geçmesi beklenmeli ve sonrasında toplama işlemi yapılmalıdır.

Yoncaların çiçeklenme dönemi normal şartlarda 10 cm iken ileriki dönemlerde bu boy değişmektedir. Bırakılan anız ilerleyen dönemlerde daha fazla olmalıdır. Bu duruma dikkat edilmez ise bitkinin verimi azalacaktır ve bitkinin büyümesinde gecikme oluşacaktır.

Yonca Yetiştiriciliği Sırasında Verimi Artırmak

Yoncaların verimini yükseltmek için yapılması gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlar aşağıda yer almaktadır:

  • Ekimin yapılması sonrasında verimi artırmak çiftçilere düşmektedir. Yoncaların kalitesini artırmak için yapılması gereken ilk şey yabani otların temizlenmesidir. 
  • Yoncaların yetiştirilmesi sırasında sulamanın düzenli olarak yapılması da önemlidir.
  • Özellikle bitkinin dormant olduğu dönem için yabani otların uzak tutulması son derece önemlidir.
  • Çiftlik hayvanlarının verimli yoncalar ile beslenebilmesi için yoncaların düzgün bir şekilde biçilmesi ve toplanması gerekmektedir. Ayrıca yonca depolamasına da dikkat edilmelidir.

Bir Dönüm Yoncanın Maliyeti

Yoncanın yetiştirilmesinde harcanan tutar bir dönüm başına ortalama olarak hesaplanmıştır. Yonca yetiştiriciliği sırasında yapılan harcamalar bir kişiye ait ise bu kişi çalışanların maliyetini, tarlanın sulamasını, tohumların alınmasını, gübreleme yöntemlerine yapacağı giderleri ve gübre için harcayacağı toplam tutarı hesaplamalıdır.

Yoncaların yetiştirilmesinde kazanç hesap edilir iken biçme sayısı da hesaplanmalıdır. Tarlanın biçilme sayısı genel olarak 6 ve 8 arasında değişmektedir. Ortalama bir dönümde yaş otların verimi 10 tondur. Kuru otlar için hesaplanan verim ise ortalama olarak 2,2 tona kadar artabilmektedir.


Paylaşın