Hazımsızlığın nedenleri hangileridir ?

Hazımsızlığın nedenleri hangileridir ?

Hazımsızlığın nedenleri hangileridir ?

 

a. Mide usarelerinin ve asidin fazla ifrazatı.
b. Fazla yemek yemek.
c. İyi hazırlanmamış yemeklerin yenmesi.
d. Çabuk yemek yemek.
e. Fazla baharatlı yemekler yemek.
f. Dokunacak yemeklerin yenmesi, fazla yağlı olan yemekler gibi.
g. Bozulmuş ve mikroplanmış yemeklerin yenmesi.

 

Hazımsızlık nasıl tedavi edilir ?

a. Birkaç saat, bazı hallerde bütün bir gün yemek yememek.
b. Hafif bir diyet takip etmek.
c. Mide asitleri ve usarelerini nötralize edecek olan, mevcut ilâç­lardan birinin alınması.
d. Mide ve onikiparmak bağırsağında meydana gelecek aşırı geril­melerin azaltılması için antispazmodit ilâçlardan birinin alın­ması.

Akut gastrit veya gastroenterit nasıl tedavi edilir ?

a. Yatakta istirahat.
b. Yemek yenmemesi.
c. Bulantı geçtikten sonra az miktarda sıvıların, alınması.
d. Antispazmodit ve antiasit ilâçların alınması.
e. İshali ve fazla bağırsak aktivitesini önleyecek ilâçların alınması.

Kronik gastrit nasıl tedavi edilir ?

a. Sigara içilmesi bırakılacaktır.

b. Alkollü içkiler almmıyacaktır.
c. Bol süt ile birlikte günde çok sayıda, fakat az miktarda-hafif ye­mekler yenilecektir.
d. Baharatlı yemekler yemekten kaçınılacaktır.
e. Eğer kronik gastrit fazla mide asiditesi ile ilişkili ise, gerekli mik­tarda antiasit, ilâçlar alınacaktır.
f. Eğer asit eksikliği varsa, ilâçlarla birlikte karaciğer özü ve vita­minler verilecektir.

Peptik ülserin zararları nedir ?

Ülser hastalarının devamlı çektikleri rahatsızlık ve sancılar dışın­da aşağıda gösterilen komplikasyonlar da meydana gelebilmekte­dir :
a. Tedavi edilmeyen bir mide (gastrik) ülseri kansere dönüşebilir. Bu hal yaklaşık onbeş vakanın birinde meydana gelmektedir.
b. Ülserler kronik hale gelince kabuk bağlanıp mideden çıkışı en­gelleyebileceklerdir.
c. Ülserler patlayabilecek ve peritonit olmasına yol açabilecekler­dir.
d. Ülserler ciddî kanama yapma eğilimindedir. Bir kanama episo-dunda aşırı kanamadan bir hastanın ölme ihtimali bulunmak­tadır.

Paylaşın
Benzer Yazılar